Historia Instytutu - Instytut Analizy Grupowej "Rasztów"

INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ
RASZTÓW
Informacje
Szkolenie
INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ RASZTÓW
Przejdź do treści
Historia IAGR


E.G.A.T.I.N. jest federacją organizacji oferujących programy szkoleniowe w analizie grupowej, na które składają się: własna psychoterapia w grupie, teoria psychoanalityczna i grupowo- analityczna oraz superwizje pracy klinicznej indywidualnej i grupowej. Podstawowym celem organizacji jest stwarzanie możliwości do wymiany i dialogu w odniesieniu do rożnych aspektów procesu szkolenia w analizie grupowej i dbanie o rozwój i utrzymanie odpowiednich standardów szkolenia. Od początku swojego istnienia IGAR jest aktywnym członkiem E.G.A.T.I.N.

Co to jest analiza grupowa?
Badania w naukach społecznych prowadzone w latach 30-tych i później przyniosły nowe spojrzenie na naturę związków jednostki z otoczeniem i ich znaczenia dla rozwoju osobowości człowieka. W nowym ujęciu osobowość jednostki, jej rozwój, możliwości i zaburzenia określane są poprzez jej udział w różnych grupach ludzkich (rodzina, grupy rówieśnicze i zawodowe). Stworzono podstawy dla rozwoju grupowych form psychoterapii. Jeśli bowiem grupa ma zasadnicze znaczenie dla psychospołecznego rozwoju jednostki, to również badanie i leczenie różnych form zaburzeń tego rozwoju powinno odbywać się w grupie, poprzez grupę i przy udziale grupy. Analiza grupowa określana czasem jako psychoanaliza grupowa jest formą psychoterapii grupowej łączącą podstawowe kanony psychoanalizy (rozumienie zjawisk oporu, przeniesienia i przeciwprzeniesienia, roli i działań podejmowanych przez psychoanalityka) z procesami i zjawiskami zachodzącymi w grupie. Specyficzna sytuacja społeczna jaką tworzy grupa terapeutyczna w szczególny sposób modyfikuje wyżej wymienione kanony psychoanalizy tworząc nową jakość: grupowo analityczną psychoterapię.

Podstawowe założenia teoretyczne nowego kierunku i ich zastosowanie w praktyce klinicznej zostały sformułowane przez S.H.Foulkes’a. W 1952 roku S.H.Foulkes, Jane Abercrombie i Norbert Elias powołali w Londynie Towarzystwo Analizy Grupowej – The Group Analytic Society (London), które szybko zdobyło uznanie i popularność w wielu krajach. Grupowa analiza zainteresowała i zbliżyła przedstawicieli rożnych nurtów i dziedzin wiedzy: psychologii, socjologii, medycyny, edukacji, przemysłu, architektury, antropologii i teologii.
W 1971 roku powstał Instytut Grupowej Analizy – IGA (London) – pierwsza placówka w Europie oferująca całościowy program szkoleniowy (qualifying training course) w analizie grupowej. W następnych latach swój trening w IGA London odbyli liczni terapeuci z rożnych krajów Europy, którzy po ukończeniu szkolenia w Londynie zakładali w swoich krajach podobne placówki. Tak powstały Instytuty Analizy Grupowej w Heidelbergu, Atenach, Zagrzebiu, Budapeszcie, Kopenhadze, Oslo, Zurychu i wiele innych. Rosnące zainteresowanie szkoleniem w analizie grupowej i możliwościami praktycznego wykorzystania tej dziedziny wiedzy skłoniło przedstawicieli szesnastu europejskich instytucji szkoleniowych do powołania w 1987 roku w Oxfordzie nowej organizacji: European Group Analytic Training Institutions Network (E.G.A.T.I.N.).
Instytut Analizy Grupowej Rasztów
Wróć do spisu treści